Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Anuncio sexista americano

Imaxe que introduzo na entrada adicada á breve historia da feminización docente en España