Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Escolas Normais de Mestras

Imaxe dunha Escola Normal de Mestras que uso na miña entrada adicada á historia da feminización docente en España