Asesoramento curricular e "innovación educativa"

Asesoramento curricular e "innovación educativa"

Comentarios

 • Laura Díaz Barrero

         O asesor, como axente de cambio e mellora debe contribuír a evitar nos centros educativos ese "pensamento errado" que sobre a innovación manteñen aínda algúns  docentes coma o da imaxe.

        Innovar  curricularmente nas aulas vai máis aló de "facer máis do mesmo", pero empregando outros soportes. Entre as funcións curriculares do asesor ó respecto, rescatei algunhas citadas por Nieto e Portela (1992) que, coido, sería necesario emprender conxuntamente  cos docentes,  para evitar situacións como a reflexada:

  •  Organizar e conducir procesos de revisión conxunta da práctica educativa, axudar a compañeiros a clarificar e especificar as súas necesidades e problemas, deseñar proxectos de investigación, formular propostas de acción, avaliar as acciones que emprenden e reflexionar sobre as mesmas.
  •  Supervisar e orientar individualmente a outros compañeiros.
  •  Participar na toma de decisións sobre a liña a seguir e as modificacións que se considere necesario introducir.                

         Parece que a innovación curricular é unha sinatura aínda pendente en moitos centros educativos, onde o asesor deberá guiar e artellar a complexa tarefa de "redefinir significados", ata acadar un consenso, prescriptivo e atitudinal, entorno  ao qué, cómo e porqué da innovación,  para evitar  así que esta palabra se converta noutro deses "imáns  semánticos", ocos de significado na praxe, e por tanto de realidade.

         A este respecto ,cabería preguntarse si ¿sería posible innovar de xeito eficaz e colaborativo nos centros educativos, sen chegar a modificar a súa estrutura e principios , é dicir, o seu entramado curricular?.

   ¿Qué opinades sobre isto?.

     Un saúdo.