Formación inicial-indución-formación permanente

Gráfico de elaboración propia empregado na entrada "La docencia, una experiencia compartida" na cal trato o tema da formación inicial, a etapa de indución e a formación permanente. Ilustro así a relación entre estes conceptos: