A verdadeira tecnoloxía nas aulas

De novo, a serie animada estounidense "Os Simpsons" mostra unha das realidades do sistema educativos dos países occidentais, a tecnoloxía nas aulas. Neste caso ensinanos como se introduciron os avances tecnolóxicos nas clases. En vez de sumarse como un recurso educativo formativo, integrouse progresivamente no sistema como un elemento de distracción e ocio que chega a dificultar a labor docente.