Aprendizaxe en rede

Aprendizaxe en rede
Por Bárbara Márquez

Imaxe empregada na entrada "Las redes pedagógicas, una posibilidad de formación de maestros en el ejercicio de la docencia". coa que pretendo presentar de modo esquemático as vantaxes que nos aporta o aprendizaxe en redes sociais educativas, como é o Stellae.