Siempre se aprende

Imaxe da entrada "Pechando outra etapa no Stellae" para referirme a que, aínda que pechamos unha materia formativa máis do grao en Pedagoxía, o aprendizaxe continúa.... sempre continúa.