Psicopedagogas viaxeiras

Psicopedagogas viaxeiras

"Nunca consideres o estudo como unha obriga, senón como unha oportunidade para penetrar no belo e maravilloso mundo do saber". Einstein.

AC´s e PDC: dúas propostas de atención á diversidade

 

Dado que na sesión de mañá se vai a tratar sobre as adaptacións curriculares e os programas de diversificación curricular, compartimos aquí as nosas achegas sobre o tema no arquivo "AC´s e PDC: dúas propostas de atención á diversidade". Nel definímolas dende unha óptica lexislativa e aportamos a visión de autores como Font e Giné (2007). Boa noite!

Comentarios