As fronteiras da función docente

Neste collage móstranse diferentes fotografías das escolas de varios países. Con esta secuencia de imaxes pretendo demostrar que a función docente non entende de fronteiras. Sempre que exista responsabilidade e vocación por parte dun só individuo, existirá unha oportunidade de cambiar o mundo.