Profesión docente

Esta viñeta, empregoa para o análise que realizo na miña última entrada do blog, A identidade docente. Neste senso, considero que é moi clarificadora da concepción que se ten da profesión docente.