Identidade docente.

Adxunto este artigo escrito por Linda Grace Matus Rodruíguez. No desenvolvemento deste documento a autora reflexiona sobre o propio concepto de identidade así como as dificultades que presenta o mesmo para ser definido na sociedade actual, unha sociedade líquida marcada por constantes camibios.

Ao longo do monográfico mencionanse numerosos investigadores, algúns deles coñecidos como Hargreaves polo que considero que é un documento importante para aclarar ou para despertar o  todavia máis o interese sobre un tema de gran controversia como pode ser a clarificación da identidade docente.