Profesorado. Revista del currículum y formación del profesorado: Recensións

Profesorado. Revista del currículum y formación del profesorado: Recensións
Por Silvia Seren Sampedro

O seguinte documento que presento está composto por unha serie de recensións de diferentes obras. Eu empreguei este arquivo fundamentalmente para tratar o tema da formación inicial, formación permanente e profesorado novel, centrándome na recensión que Antonio Burgos fai sobre a obra de Marcelo, C. (2009). El profesorado principiante: inserción a la docencia. Barcelona: Octaedro.

Sen embargo, recolle outras recensións de interese que quizás nos poidan ser de utilidade. Esta publicada na revista "Profesorado: revista de currículum y Formación del Profesorado".