proceso de aprendizaxe autónomo.

proceso de aprendizaxe autónomo.
Por Beatriz Lopez Muniz

Imaxe que acompaña a miña entrada sobre as reflexións da materia.