Os profesores como traballadores do coñecemento. Formación ó longo da vida.

Os profesores como traballadores do coñecemento. Formación ó longo da vida.
Por Silvia Seren Sampedro

Documento de Carlos Marcelo titulado “Los profesores como trabajadores del conocimiento. Certidumbres y desafíos para una formación a lo largo de la vida”.

Chamoume a atención este texto porque, nel o autor, plasma dunha maneira moi clara as súas ideas. Ideas que gardan moita relación cos temas tratados na presente materia. Por exemplo, fala dos cambios que se están producindo na sociedade e que afectan á profesión docente e tamén trata a formación inicial, a formación continua e o concepto de eslavón perdido.

Axudoume por tanto a complementar as entradas que realicei sobre estos temas.