A profesión docente en momentos de cambios. Que nos din os estudos internacionais?

A profesión docente en momentos de cambios. Que nos din os estudos internacionais?
Por Silvia Seren Sampedro

De novo outro artigo de Carlos Marcelo titulado "La profesión docente en momentos de cambios. ¿Qué nos dicen los estudios internacionales?" no que volve a falar da profesión docente, dos cambios sociais e da transformación do papel do profesor, xa que na actualidade ten maiores responsabilidades, pero tamén unha maior presión ante estes novos retos.