Carla Rodiño Otero

Soy una persona activa, trabajadora y responsable. Me gusta mucho el contacto con los niños así como todo lo relativo a su proceso de enseñanza aprendizaje, de hecho considero que mi vocación es la de ser docente.

¿Unha reforma educativa é suficiente para cambiar a escola?

A partir das actitudes e dos tipos de interacción que se poden dar nun centro , do que falei en entradas pasadas e, botando unha ollada polo meu percorrido a través de Stellae, recordando mediante as entradas do blog do diario de clase, puiden observar que todos coincidimos na necesidade dun cambio na escola, e sobre todo na figura do orientador como a persoa encargada de impulsar e axudar para que dito proceso poida realizarse de maneira satisfactoria no centro.

Así, con este documento, pretendo dar resposta á pregunta que se me presentou sobre si unha unha reforma educatica é suficiente para cambiar a escola.