Métafora do meu aprendizaxe como o crecemento dunha árbore

Métafora do meu aprendizaxe como o crecemento dunha árbore
Por Bárbara Márquez