Espinas no meu proceso de aprendizaxe.

Espinas no meu proceso de aprendizaxe.
Por Beatriz Lopez Muniz

Imaxe que complementa a miña paxina sobre a reflexión da miña metafora.