Os meus compañeiros nesta viaxe de aprendizaxe.

Os meus compañeiros nesta viaxe de aprendizaxe.
Por Beatriz Lopez Muniz

Imaxe que complementa a miña páxina sobre a reflexión da metafora.