cruce de camiños

imaxe que emprego na miña reflexión sobre a miña traxectori na materia Formación e Desenvolvemento profesional do profesorado.