Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soƱadora.
o mar
Por Kely Torres Velo

imaxe empregada no e-portafolios