largo camiño

largo camiño
Por coral lopez lozano

Imaxe que apoia a miña reflexión sobre a materia Formación e Desenvolvemento Profesional do profesorado.