Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soƱadora.

Estatua

Estatua
Por Kely Torres Velo

Imaxe empregada no e portafolio