Abiendo camino

Abiendo camino
Por Lorena Bibián Caramés

image

image

image

image

image

Espero que estas imaxes por si soas dean que pensar e reflictan o meu e-portafolios.