Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Posta de sol en Lariño

Posta de sol en Lariño
Por Kely Torres Velo

Foto que emprego no meu e-portafolios