Reflexión sobre o texto de Bassedas

Reflexión sobre o texto de Bassedas
Por Lidia Vidal Lustres