Diario de clase da sesión do Mércores 4 de Decembro

Neste arquivo ircorpóranse as notas de campo referentes a sesión do mércores día 4 de Decembro da materia de Asesoramento Curricular a Centros e Profesores.