Estudo de casos

Récollese varias definicións sobre o que se entende por un estudo de casos, os obxectivos, as tipoloxías, as vantaxes que presenta, así como as súas características.