Síntese do capítulo catro de Pilar Iranzo "Modelos de asesoramiento: de la intervención a la colaboración"

Recolle unha síntese dos conceptos que considerei máis relevantes, a excepción dos modelos de asesoramento de Nieto, os cales xa teño traballado en anteriores entradas e considero repetitivo volvelos a mencionar.