Un exemplo de Adaptación Curricular:“Adaptaciones Curriculares en Problemas de Comportamiento: Un caso leve de falta de Atención”

Un exemplo de Adaptación Curricular:“Adaptaciones Curriculares en Problemas de Comportamiento: Un caso leve de falta de Atención”
Por Carolina Mourelos Vidal

Neste artigo recóllese un exemplo de Adaptación Curricular Non Significativa, deseñada para traballar, na aula , un alumno con falta de atención escolarizado nun centro docente público pertencente á Consellería de Educación da Xunta de Andalucía.

Referencia: Rosano, M. I. (2011). Adaptaciones Curriculares en Problemas de Comportamiento: Un caso leve de falta de Atención. Revista Digital de Innovación y Experiencias Educativas, 39, 1-11. Recuperado de: http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_39/MARIA%20INMACULADA_ROSANO_2.pdf (a fecha de 05-12-13)