Un exemplo de ACs:“Estudio de caso: adaptaciones de acceso al currículum en un alumno de educación infantil con parálisis cerebral.”

Un exemplo de ACs:“Estudio de caso: adaptaciones de acceso al currículum en un alumno de educación infantil con parálisis cerebral.”
Por Carolina Mourelos Vidal

Neste artigo preséntase o contido dunha intervención cun alumno de educación infantil afectado de parálise cerebral. A intervención baséase nunha adaptación de acceso ao currículo consistente no deseño de tarefas e actividades educativas con soporte informático accesible ao alumno e axeitadas ao nivel curricular propio para a súa idade e curso académico. Esta metodoloxía garante ao alumno un acceso ao currículo minimizando os efectos dos seus problemas de mobilidade.

Referencia: Tárraga, R. (2012). Estudio de caso: adaptaciones de acceso al currículum en un alumno de educación infantil con parálisis cerebral. Revista DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia, 22. Recuperado de:  http://dim.pangea.org/revistaDIM22/docs/paralisiscerebralraultarraga.doc (a fecha de 05-12-13)