Lara Villar Núñez

Considérome unha persoa alegre, optimista xa que habitualmente lle intento ver o lado positivo as cousas e bastante responsable.

Diario Mércores 4 de Decembro de 2013

Neste arquivo atópase o diario da última sesión de clase desta materia (4/12/5012) na cal fixemos primeiramente un seminario co texto de Xerardo Echeita e Víctor Rodríguez "El asesoramiento desde dentro. Lo que sobra y lo que importa" e logo, unha aproximación a diversas medidas de atención á diversidade.