Mónica Vanesa Rodríguez Hermida

Estudiante de 5º de psicopedagogía, cursé magisterio en lengua extranjera: inglés

Marco Común de Referencia das Linguas

Marco Común de Referencia das Linguas

Comentarei este archivo noutro que subirei con posterioridade