Mónica Vanesa Rodríguez Hermida

Estudiante de 5º de psicopedagogía, cursé magisterio en lengua extranjera: inglés

Comentario do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.pdf

Comentario do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.pdf

Neste archivo adxunto fago un comentario así como una reflexión sobre o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (archivo que subín con anterioridade)