Carla Rodiño Otero

Soy una persona activa, trabajadora y responsable. Me gusta mucho el contacto con los niños así como todo lo relativo a su proceso de enseñanza aprendizaje, de hecho considero que mi vocación es la de ser docente.

Atención á diversidade

Neste arquivo podedes atopar unha reflexión sobre ao que a atención á diversidade se refire apoiado tamén polo que na Lei vixiente neste momento na educación do noso país se di sobre este aspecto.