DRDADI E DRDESPE

Inclúe a definición do que son ambos documentos, e unha taboa de atención á diversidade na que se mostra a clasificación dos diversos tipos de necesidades educativas.