A Función do Profesor como asesor

Neste arquivo, que fai referencia a función do profesor como asesor, recóllese unha definición de asesor, as características do proceso de asesoría, os eixos principais sobre os que se move o proceso de asesoramento, os erros máis comúns que se comenten no proceso da asesoría, os por qués da búsqueda de asesoría por parte do alumnado e, as recomendacións para levar a cabo un bo proceso de asesoramento por parte dun mestre, asi como as reflexións persoais ao respecto de todo o anterior.