Lara Villar Núñez

Considérome unha persoa alegre, optimista xa que habitualmente lle intento ver o lado positivo as cousas e bastante responsable.

Que facer cando prevemos que un alumno/a vai necesitar medidas de atención á diversidade?

Neste arquivo intentei dar resposta a seguinte cuestión ¿Que facer cando prevemos que un alumno/a vai necesitar medidas de atención á diversidade? Intentei responder a esta cuestión facendo preguntas que abarcasen aspectos máis específicos e dotando o arquivo dunha xerarquía organizada a través de preguntas.