¿Que é un portafolios? Vantaxes e desvantaxes dos portafolios e dos e-portafolios.

¿Que é un portafolios? Vantaxes e desvantaxes dos portafolios e dos e-portafolios.
Por Lidia Vidal Lustres