Silvia Muñiz Núñez

"La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica" (Aristóteles)

Episodios de un desencanto. Echeita (2005)

Análise e valoración das aportacións de Echeita (2005) no seu estudo de casos recollido no capítulo "O asesoramento desde dentro. O que sobra e o que importa".

Tras valoracións diversas entre os dous autores decido recoller cadanseu relato por separado, para así facer unha valoración das súas actuacións.