Silvia Muñiz Núñez

"La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica" (Aristóteles)

Tal vez colaborar non sexa suficiente. Rodríguez (2005).

Análise e valoración das aportacións de Rodríguez (2005) no capítulo "O asesoramento dende dentro. O que sobra e o que importa".

Como xa comentei no anterior documento de Echeita, recollo cadansúa aportanción pois considero relevante tratalo de forma separada, para así nas valoracións establecer un vínculo entre as achegas de ambos autores.