¿Que aprendín durante o Prácticum II sobre as Medidas de Atención á Diversidade?

O presente arquivo pretende ser un resumo do aprendido durante o prácticum II da Licenciatura de Psicopedagoxía sobre as Medidas de Atención á Diversidade, con fin de complementar o exposto anteriormente ao respecto.