¿Que aprendín durante o Prácticum II sobre os PDC e os PCPI?

O presente arquivo pretende ser un resumo do aprendido durante o prácticum II da Licenciatura de Psicopedagoxía sobre os Programas de Diversificación Curricular e os Programas de Cualificación Profesional Inicial, con fin de complementar o exposto anteriormente ao respecto.