Competencias e formación dos orientadores escolares.

Recollo unha síntese sobre as competencias e a formación dos orientadores escolares.