A colaboración, eixo fundamental do asesoramento

A colaboración, eixo fundamental do asesoramento
Por Uxía Cuba Veiga