Analóxico VS dixital

Analóxico VS dixital
Por Silvia

Acabo de expoñer nunha entrada no blog os conceptos de analóxico e dixital. Esta imaxe representa a diferenciación entre ambos dun xeito mais gráfico.