Asesoramento curricular a centros e profesores

Asesoramento curricular a centros e profesores

Asesoramento curricular a centros e profesores

Reflexión acerca do malestar e benestar docente.

Reflexión acerca do malestar e benestar docente.
Por Estefanía Torres Rodríguez

Trátase dunha reflexión feita a partir do tratado na clase o día 18/04/2012, recollendo ademais aspectos tratados noutras sesións. Espero que vos resulte interesante.

Un saúdo.