artigo de Hargreaves, A (1996) : "Intensificación: el trabajo de los profesores, ¿mejor o peor?" Ediciones Morata S.L. Madrid.

artigo de Hargreaves, A (1996) : "Intensificación: el trabajo de los profesores, ¿mejor o peor?" Ediciones Morata S.L. Madrid.
Por Laura Díaz Barrero

    Nas últimas sesións de clase mencionouse un concepto de enorme vixencia na práctica educativa actual, coñecido como "intensificación". Coa finalidade de afondar sobre el así como das repercusións que este termo esboza na actuación docente, subín este artigo  titulado: "Intensificación: el trabajo de los docentes , ¿mejor o peor? , e recollido  no capítulo VI do libro: “Profesorado, cultura y postmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado", de  Andy Hargreaves, o cal, a pesar de editarse en 1999  coido que evidencia aspectos de  actualidade en relación a  sobrecarga da  actividade docente.

Espero que vos sexa de interese.

As reflexións sobre este artigo recóllense no arquivo titulado:" A intensificación do traballo docente".

 

 Extraído de: http://www.revistadocencia.cl/pdf/20100726180437.pdf  (consultado el 24/04/2012).