A intensificación do traballo docente. Reflexións sobre o artigo: Hargreaves, A (1996): "Intensificación: el trabajo de los profesores, ¿mejor o peor?

A intensificación do traballo docente. Reflexións sobre o  artigo: Hargreaves, A (1996): "Intensificación: el trabajo de los profesores, ¿mejor o peor?
Por Laura Díaz Barrero