Pizarras Dixitais. Vantaxes e Desvantaxes

Pizarras Dixitais. Vantaxes e Desvantaxes
Por Laura Pereira Mallo

Vantaxes:

 • Fonte inesgotable de información multimedia e interactiva dispoñible de forma inmediata na aula.

 • Máis recursos a disposición do profesorado para renovar metodoloxías e tratar a diversidade.

 • Clases máis vistosas e audiovisuais.

 • Permite consultar e presentar colectivamente na clase dos apuntes e traballos realizados polos profesores e estudantes.

 • Os estudantes están máis atentos, motivados e interesados: seguen mellor as explicacións e comprenden mellor os contidos.

 • Integra o uso das TIC nas actividades da aula: buscar información, realizar e presentar traballos...

 

Desvantaxes:

 • O profesorado debe ter vontade de adaptación ao cambio e mellorar as prácticas docentes habituais.

 • O profesor/a debe coñecer e seleccionar a información dixital máis axeitada as súas circunstancias.

 • Todo o profesorado necesita unha formación didáctico-tecnolóxica inicial.

 • A sombra na pantalla.

 • Resulta caro.

 

Referencias:

http://pedrodiez.blogspot.com.es/2007/11/la-pizarra-digital-interactiva-ii.html

https://sites.google.com/site/piefantastic/usos-de-las-tic/4-modelos-en-el-uso-de-tac/Uso-de-la-Pizarra-Digital-en-el-aula